Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Proč sklo?

Zveřejněno: 18. 4. 2013
Proč sklo?

Dnešní doba je charakteristická uvědomováním si vzájemné propojenosti člověka s přírodou. Věda a technika postupuje mílovými kroky a my se víc a víc vzdalujeme od svých kořenů. Stále častěji posloucháme hrozivé předpovědi o vyčerpání přírodních zdrojů a potřebě chránit a zvelebovat naše životní prostředí. A proto má trend zdravého životního stylu rostoucí tendence.

Dokazují to i výsledky průzkumu agentury InSitex, který se uskutečnil v prosinci 2011
v 17 zemích Evropy. Vyplynulo z něho, že 74% evropských spotřebitelů dává přednost
potravinám a nápojů ve skleněných obalech.
Objevují se tři hlavní důvody:

 

Sklo je přátelské k životnímu prostředí

Téměř polovina evropských spotřebitelů hodnotí sklo jako nejlepší obalový materiál
s ohledem na životní prostředí, drtivá většina uvedla, že sklo recykluje. V průzkumu
spotřebitelé subjektivně označili sklo za recyklovatelné na 87%, což je vyjímečný výsledek
v porovnání s jinými obalovými materiály. Ve skutečnosti je však recyklovatelné na 100%
v poměrně krátkém časovém intervalu (Zavařeninová sklenice vyhozená do sběrné nádoby
na skleněné obaly se do regálu prodejny může vráti v průběhu 70 dní!)


Sklo je zdravotně bezpečné

Téměř tři čtvrtiny Evropanů by doporučily sklo jako výhodnější obalový materiál svým
přátelům a rodině. Lidé si spojují skleněné obaly se zdravotními výhodami,
protože uchovávají to „dobré“ – tedy vitamíny. Většina spotřebitelů si uvědomuje, že
potraviny mohou chemicky reagovat s obalem. V případě skla je tato interakce považována za
nejnižší. Ve skutečnosti sklo nereaguje s cizorodými látkami a ani je neabsorbuje.
Nepropouští barvy, nepřenáší vlastnosti, nevzniká žádná difuze. Přes sklo nedokáže
proniknout ani kyslík, což je velmi důležité pro uchování kvality potravin.


Sklo uchovává vlastnosti potravin

65% evropských spotřebitelů dává přednost sklu, protože nejlépe uchovává chuť potravin
a nápojů. Chemická stálost skla nikdy nezpůsobí, že nám budou potraviny v něm uchovávané
chutnat po skle. Sklo netěší však pouze naše chuťové pohárky, ale také čichové senzory a
v neposlední řadě i zrak. Nejen zachováním barevnosti potravin, ale i nespočetnými tvary,
ve kterých se nám skleněné obaly prezentují.


Klíčové informace vyplývající z průzkumu

Spotřebitelé si uvědomují přirozený soulad skla s přírodou ve všech směrech: jeho příznivý
vliv na životní prostředí, vlastnosti, které pomáhají uchovávat kvalitu a prospívají zdraví.
Spojují si sklo s vyšším standardem a prestižnějšími výrobky. Také rostoucí poptávka
po čistě přírodních produktech, jako jsou potraviny a nápoje z ekologického polnohospodářství,
volí sklo jako nejideálnější obalový materiál.


Díky tomu je sklo obalovým materiálem budoucnosti!

Přesunout nahoru